Zorg-onderwijs arrangement

Autismecentrum 2Play ziet graag dat ouder(s)/verzorger(s) hun jeugdige zelf aanmelden.
Het aanmelden verloopt per e-mail naar info@centrum2play.nl. In uw e-mail beschrijft u kort de hulpvraag van de jeugdige en de gewenste zorg. Het aanmeldingsteam (een hoofdbegeleider en orthopedagoog) zijn verantwoordelijk voor het intakeproces. Na uw e-mail zal er binnen twee weken contact met u opgenomen worden, zodat de hulpvraag beter in kaart gebracht kan worden en bekeken kan worden of een plaatsing mogelijk zou zijn.

Na dit eerste contact gaat het aanmeldingsteam bekijken of de jeugdige geplaatst kan worden. Er wordt gekeken naar de hulpvraag van de jeugdige, het aanbod van Autismecentrum 2Play en de beschikbare ruimte binnen de locaties. Op basis daarvan wordt bekeken of plaatsing door kan gaan of niet. Dit wordt zo snel mogelijk, het streven is binnen twee weken, teruggekoppeld aan u.

Wanneer plaatsing door kan gaan zal het traject verder doorlopen worden en zal het aanmeldingsteam een afspraak maken voor een definitief intakegesprek, nadat er een groot overleg heeft plaatsgevonden.