Werkwijze

Autismecentrum 2Play verzorgt maatwerk. Wij werken vanuit gerichte methoden, namelijk ‘Contactgericht spelen en leren’ (CSL) en ‘Geweldloos Verzet’. Daarnaast worden er ook elementen van de ‘Gordon methode’ gebruikt.

Algemeen
Kinderen ontwikkelen zich vanuit interne motivatie. Kinderen die lekker in hun vel zitten zijn vaak leergierig en nieuwsgierig. Wij gaan er vanuit dat ieder kind op ieder moment zal doen wat op dat moment mogelijk is.

Wij doen ons uiterste best doen om het kind te kunnen begrijpen en handvaten aan te leren waarmee het de wereld beter kan begrijpen. Wij kijken altijd naar de vraag achter het gedrag.
Daarnaast werken wij uiteraard samen met het kind en de ouders, maar werken wij ook graag samen met scholen en andere zorginstellingen.

Methodieken
Geweldloos verzet
Is een methode om op een geweldloze, maar duidelijke en strikte manier om te gaan met destructief gedrag van de kinderen. Dit gebeurd altijd vanuit onvoorwaardelijke aanwezigheid en liefde. Belangrijk onderdeel van geweldloos verzet is de kracht van het netwerk. Alle betrokkenen rondom een kind spreken dezelfde boodschap uit.

Contactgericht spelen en leren (CSL)
CSL is een methode die handvatten geeft om kinderen met autisme doelgericht te stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden. Belangrijk hierbij is dat dit steeds gebeurd vanuit het contact. CSL leert de ander hoe het contact met het kind versterkt kan worden en hoe het kind vervolgens op een ontspannen manier effectief en doelmatig gestimuleerd kan worden op verschillende ontwikkelingsdomeinen, zoals de sociaal emotionele, motorische of cognitieve ontwikkeling.

Gordon
De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties. Dit betekent dat de begeleiders de kinderen in hun waarde laat en respectvol benadert. Belangrijk hierbij is het actief luisteren en het gebruik van de ‘’ik-boodschap’’ in de communicatie. De Gordon-methode geeft handvatten voor effectieve communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering.

Tijden
Autismecentrum 2Play biedt standaard zorg op onderstaande dagen en tijden.

Dag Begintijd Eindtijd
Maandag 08:45 14:45
Dinsdag 08:45 14:45
Woensdag 08:45 12:30
Donderdag 08:45 14:45
Vrijdag 08:45 14:45

De dagen bij Autismecentrum 2Play zijn gesplitst in een ochtend en een middag gedeelte, daarom wisselen de begeleiders om 12:30 uur elkaar af.