Werkwijze

Autismecentrum 2Play verzorgt maatwerk per kind. Dit maakt dat de werkwijze per kind ook kan verschillen.
Uiteraard handelt Autismecentrum 2Play wel vanuit gerichte methoden, namelijk ‘Contactgericht spelen en leren’ (CSL) en ‘Geweldloos Verzet’. Daarnaast worden er ook elementen van de ‘Gordon methode’ gebruikt.

Algemeen
Kinderen ontwikkelen zich vanuit interne motivatie. Kinderen die lekker in hun vel zitten zijn vaak leergierig en nieuwsgierig. Op ieder moment zal een kind het beste doen wat op dat moment mogelijk is.
Wij moeten ons uiterste best doen om het kind te kunnen begrijpen en handvaten aan te leren waarmee het de wereld beter kan gaan begrijpen. Autismecentrum 2Play bekijkt altijd naar de vraag achter het gedrag. Daarbij vragen wij ons af hoe het met de prikkelverwerking gaat en welke executieve functies juist sterk zijn ontwikkeld en welke nog meer gestimuleerd moeten worden.
Daarnaast werken wij uiteraard samen met het kind en de ouders, maar werken wij ook graag samen met scholen en andere zorginstellingen.

Methodieken
Geweldloos verzet
Is een methode om op een geweldloze, maar duidelijke en strikte manier om te gaan met destructief gedrag van de jeugdigen. Dit gebeurd altijd vanuit onvoorwaardelijke aanwezigheid en liefde. Belangrijk onderdeel van geweldloos verzet is de kracht van het netwerk. Alle betrokkenen rondom een jeugdigen spreken dezelfde boodschap uit.

Contactgericht spelen en leren (CSL)
CSL is een methode die handvatten geeft om jeugdigen met autisme doelgericht te stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden. Belangrijk hierbij is dat dit steeds gebeurd vanuit het contact. CSL leert de ander hoe het contact met de jeugdige versterkt kan worden en hoe de jeugdige vervolgens op een ontspannen manier effectief en doelmatig gestimuleerd kan worden op verschillende ontwikkelingsdomeinen, zoals de sociaal emotionele, motorische of cognitieve ontwikkeling.

Gordon
De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties. Dit betekent dat de begeleiders de jeugdigen in zijn waarde laat en respectvol benadert. Belangrijk hierbij is het actief luisteren en het gebruik van de ‘’ik-boodschap’’ in de communicatie. De Gordon-methode geeft handvatten voor effectieve communicatie en oplossingsgerichte conflicthantering.

Tijden
Autismecentrum 2Play biedt standaard zorg op onderstaande dagen en tijden. Uitzonderingen daarin zijn uiteraard ook mogelijk.

Dag Begintijd Eindtijd
Maandag 8:30 15:00
Dinsdag 8:30 15:00
Woensdag 8:30 12:30
Donderdag 8:30 15:00
Vrijdag 8:30 15:00

Het kan voorkomen dat er ook broertjes en/of zusjes binnen het gezin zijn die naar school gebracht moeten worden. Onze start tijden zijn dan ook flexibel en zijn in samenspraak met ouders. Daarnaast is het niet voor alle kinderen haalbaar om vijf dagen naar Autismecentrum 2Play te komen, ook daarin wordt samen met ouders bekeken wat haalbaar is voor het kind en hoe wij daar bij aan kunnen sluiten.
De dagen bij Autismecentrum 2Play zijn gesplitst in een ochtend en een middag gedeelte, daarom wisselen de begeleiders om 12:30 uur elkaar af.