Voor ouders met een zorgintensief kind (autisme) is het niet altijd even gemakkelijk om de gebaande paden te bewandelen, je moet er vaak vanaf wijken om de ontwikkeling van je kind niet te laten stagneren. Het kost veel energie en wanneer je maar enigszins denkt ‘ we zijn weer op de goede weg’, dient het volgende probleem of ontwikkelingsstilstand zich vaak alweer aan. Wat hebben deze gezinnen nodig nu vandaag de dag?

Deze ouders hebben nodig dat, als er zich een bedreiging in de ontwikkeling van hun kind voordoet, ze in no-time weten waar ze aan moeten kloppen als ze tegen bepaalde problemen aanlopen. Het is er niet echt makkelijker op geworden toen de jeugdzorg in zijn geheel naar de gemeenten werd overgeheveld. Het web van instanties waar je momenteel mee te maken krijgt is zo onoverzichtelijk en groot. Waar klop je dan als eerste aan, waar zitten de juiste mensen met de juiste kennis voor jou kind?

Nu de jeugdzorg is overgegaan naar de gemeenten biedt dat voor veel gezinnen wel veel meer mogelijkheden op. Met de wet passend onderwijs die in augustus 2014 van start is gegaan en het in juni 2016 ondertekende ”thuiszitterspact” ondertekend door Martin van Rijn (VWS), Sander Dekker (OCW), de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de PO-Raad, de VO-raad en het ministerie van Veiligheid en Justitie, is het de bedoeling dat steeds minder kinderen tussen wal en schip gaan vallen. Met het ondertekenen van het pact stelde ze zich de volgende ambitie.
“Wij verbinden ons aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.”

De samenwerking opzoeken met elkaar is dus mogelijk en biedt velen mogelijkheden om rondom het kind maatwerk te fungeren. Van groot belang is nu dat ouders vanaf het eerste moment die volwaardige gesprekspartner aan tafel zijn om met de juiste instanties en school te kijken wat nu het beste voor het kind. De aanjager die hiervoor is aangesteld is (oud-kinderombudsman) Marc Dullaert.Hij gaat in 2017 screenen waar het binnen de gemeenten goed gaat en waar het soms nog wat beter zou kunnen. Elkaar weten te vinden, en elkaars expertise tijdig en zo goed mogelijk weten te benutten en deze krachten weten te bundelen, is van essentieel belang voor deze kinderen en gezinnen.

De Jeugd en Gezinsteams binnen de gemeenten krijgt een steeds grotere rol in het geheel. Het is mooi te zien dat er steeds meer bewustwording is gekomen over het feit dat zorg en onderwijs voor kinderen met de diagnose autisme niet los van elkaar te zien zijn. Dus een combinatie van gezin, school, het samenwerkingsverband binnen de school, gemeente waar het kind woon,t kunnen gezamenlijk zoeken naar de beste plek voor het kind en soms is maatwerk dan de oplossing. Dat kan zijn om het kind binnen deze school te houden, soms kan thuis de beste oplossing zijn of kan er zelfs gedacht worden in de vorm van een tijdelijk andere locatie dan school, als zorg en onderwijs maar passend wordt gemaakt naar het kind en de situatie. Hierin kan je op en afschalen waar nodig en ontwikkeld het kind door en wordt het gezin ontlast daar waar het hoort in deze situaties.

Er zijn zoveel wegen die er bewandeld kunnen worden voor je kind, als iedereen maar met het kind ”centraal” zoekt naar de juiste oplossingen.

Autismecentrum 2 Play is ontstaan voor die kinderen die vastlopen binnen het onderwijs en beide nodig hebben. Zorg en onderwijs op maat per individu bekeken. Onderwijs bekostigd door de school waar het kind staat ingeschreven en zorg wordt betaald via PGB bekostigd vanuit de gemeente waar het woont