Autismecentrum 2Play biedt naast de reguliere begeleiding aan kinderen met autisme, ook vakantiebegeleiding aan. Deze begeleiding is voor schoolgaande kinderen waarvoor 6 weken vakantie te lang is. Deze kinderen houden graag hun structuur aan en kunnen zich moeilijk zelf vermaken in vakanties. De begeleiding is gericht op rust en sociale interactie. Aandacht gaat naar de sociale vaardigheden, jezelf vermaken, ontspanning, prikkelverwerking en ontladen.

Er worden verschillende activiteiten gedaan deze zomer (te denken valt aan, game middag, programmeren, apparaten uit elkaar halen, lego dag, waterspellen, naar het waterpark etc. ) Je kan hieraan mee doen maar dit hoeft niet.

De vakantiebegeleiding is tijdens de schoolvakantie regio Midden Nederland:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:45 uur tot 14:45 uur
Woensdag van 8:45 uur tot 12:30 uur.

Er is plek voor 2 kleine groepen van maximaal 3 kinderen. Voor komende zomer zijn er nog een aantal plekken beschikbaar. Afhankelijk van de aanmeldingen zal er gekeken worden naar een samenstelling. Op basis van de gegevens uit het intakeformulier wordt een inschatting gemaakt. Na een aanmelding zal er samen met de ouders een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) ingevuld worden. Hiermee worden eventuele gedragsrisico’s in kaart gebracht. Voor de vakantiebegeleiding is het een eis dat het kind verkeersveilig is. Vragen over de vakantieobegeleiding of een aanmelding kan via info@centrum2play.nl