Team

Autismecentrum 2Play heeft een open, gezellig en divers team. De medewerkers binnen Autismecentrum 2Play hebben verschillende opleidingen gevolgd. Zo zijn er onder andere medewerkers met een universitair diploma (orthopedagogiek), een HBO diploma (o.a. SPH, MWD, PABO) of een MBO diploma (o.a. begeleider specifieke doelgroepen).

Wij gaan uit van iedereens eigen krachten en persoonlijkheid. Je krijgt bij ons dan ook de kans en ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling, dit doen wij door middel van cursussen, intervisie en casuïstiek momenten.

Om de eigen kracht en kwaliteiten van iedereen te benutten is het mogelijk om deze in te zetten in een extra werkgroep. Deze werkgroep is een aanvulling op het functieprofiel van de medewerker.

De medewerkers van Autismecentrum 2Play die in het bezit zijn van een HBO of een WO diploma, zijn tevens SKJ en/of NVO geregistreerd. Zo voldoen wij aan de gestelde eisen.