Cursus 1: ‘Een unieke kijk naar kinderen met autisme’
Het doel van deze 3 daagse cursus is om te kijken naar het gedrag van kinderen met autisme. Wat laten zij zien en wat zou daar achter kunnen zitten? Dit zal gedaan worden door onder anderen het stellen van hypotheses.

Aan de hand van de onderstaande onderwerpen zal deze vraag én vele anderen onderzocht worden:

  • Prikkelverwerking;
  • Executieve functies;
  • Attitude;
  • Bekrachtigen;
  • Controle;
  • Emotionele balans.

Praktische informatie
Duur:
3 dagen, dit kunnen 3 achtereen volgende dagen zijn of verspreid zijn over een half jaar.
Kosten: 560,- euro per persoon (incl. BTW). De kosten zijn nog exclusief eventuele reiskosten.
Accreditatie:  17,5 SKJ punten geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

De cursus kan ook per dag aangevraagd worden,
Kosten: 220,- euro per persoon (incl. BTW). De kosten zijn nog exclusief eventuele reiskosten.

Nadat alle onderwerpen aan bod zijn gekomen kunnen er cursussen worden aangevraagd ter herhaling en verdieping op de eigen praktijk.

De zes onderwerpen die tijdens de driedaagse cursus worden behandeld kunnen ook als losse cursus aangevraagd worden.
Tijdens de cursus is er ruimte om casussen uit de praktijk te bespreken. Het onderwerp attitude is onderliggend en zal bij elk cursusonderdeel aan bod komen.

Cursus 2: “Prikkelverwerking”
In deze cursus behandelen we de soorten prikkels die binnen komen bij kinderen. We stellen met elkaar hypotheses op over onverstaanbaar gedrag en onderzoeken hiermee hoe de interne en externe prikkels van invloed kunnen zijn op gedrag. De cursus geeft je handvatten hoe je een kind kan ondersteunen bij het omgaan met zowel verwachte als onverwachte prikkels.

Praktische informatie
Duur:
 3,5 uur
Kosten: 155,- euro per persoon (incl. BTW). De kosten zijn nog exclusief eventuele reiskosten.
Accreditatie:  3,5 SKJ punten geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Cursus 3: “Executieve functies”
Bij het uitvoeren van een taak komen verschillende vaardigheden kijken. Deze vaardigheden zijn onderverdeeld in 11 executieve functies. Bij kinderen met autisme wordt wel eens gezien dat ze vastlopen in het uitvoeren van taken. In deze cursus gaan we opzoek naar mogelijke oorzaken van het vastlopen. Er wordt gekeken naar hoe executieve functies getraind kunnen worden. Ook kijken we hoe we dezelfde taak op een andere manier kunnen aanbieden zodat het kind niet tegen zijn problemen met zijn executieve functies aanloopt maar hier juist een succeservaring van kan maken.

Praktische informatie
Duur:
 3,5 uur
Kosten: 155,- euro per persoon (incl. BTW). De kosten zijn nog exclusief eventuele reiskosten.
Accreditatie:  3,5 SKJ punten geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Cursus 4: “Bekrachtigen van gedrag”
Elke dag wordt gedrag bekrachtigd, soms bewust, soms onbewust. In deze cursus kijken we naar een casus uit jouw praktijk. We onderzoeken welk gedrag bekrachtigd wordt en wat daarvan het resultaat is. Aan de hand van theoretische kennis willen we je uitdagen om bewust het gedrag van een kind te gaan bekrachtigen. Kleurloos en kleurrijk reageren staan hier centraal.

Praktische informatie
Duur:
 3,5  uur
Kosten: 155,- euro per persoon (incl. BTW). De kosten zijn nog exclusief eventuele reiskosten.
Accreditatie:  3,5 SKJ punten geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Cursus 5: “Controle”
Het hebben van controle geeft iedereen een ander gevoel. De een voelt zich er veilig door, de ander voelt zich onzeker of in paniek als hij/zij de controle verliest. Tijdens deze cursus onderzoeken we hoe dit voor een kind zou zijn. Via interactieve oefeningen gaan we naar dit gevoel toe en wordt je uitgedaagd de controle eens los te laten.

Praktische informatie
Duur:
 3.5 uur
Kosten: 155,- euro per persoon (incl. BTW). De kosten zijn nog exclusief eventuele reiskosten.
Accreditatie:  3,5 SKJ punten geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Cursus 6: “Emotionele balans”
Kinderen die wij tegenkomen hebben in het verleden vaak (traumatische) gebeurtenissen meegemaakt. In deze cursus wordt het ontladen van gebeurtenissen behandeld. Om emotioneel in balans te kunnen zijn dient een kind van zijn emoties te kunnen ontladen. Elk kind raakt wel eens “vol”, pas als een kind weer “leeg” is kan een kind de emoties weer in balans houden.

Praktische informatie
Duur:
 3,5 uur
Kosten: 155,- euro per persoon (incl. BTW). De kosten zijn nog exclusief eventuele reiskosten.
Accreditatie:  3,5 SKJ punten geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Autismecentrum 2Play