Doelgroep

De kinderen bij Autismecentrum 2Play hebben bijna allemaal een diagnose binnen het autismespectrum stoornis in combinatie met een normaal tot hoog IQ en zijn tussen de 6 en 18 jaar oud.
Autismecentrum 2Play werkt in verschillende settingen. Zo wordt er begeleiding gegeven op de locaties van Autismecentrum 2Play (zowel één op één als één op twee/drie/vrier met een maximum van één op vijf), maar kan Autismecentrum 2Play ook begeleiding op scholen bieden en begeleiding in de thuissituatie.