Op zondag 15 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het Corona virus. Bij deze maatregelen zat ook het sluiten van scholen en kinderopvangcentra.
Autismecentrum 2Play heeft hierop na uitvoerig overleg, besloten ook de deuren van beide locaties te sluiten.
Wij zijn ons er van bewust wat voor impact dit heeft op de ouders van onze kinderen. Samen zullen wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in het bieden van zorg en onderwijs, met inachtneming van de nieuwe richtlijnen.
Uiteraard houden wij de berichtgeving nauwlettend in de gaten zullen indien nodig aanpassingen op ons beleid doorvoeren.