Aanbod

Zorg-onderwijs arrangement
Locatie: Utrechtstraat 2 en Henry Dunantweg 5 in Alphen aan den Rijn
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:45 uur tot 15:00 uur
Woensdag van 08:30 uur tot 12:30 uur.

Autismecentrum 2Play biedt zorg-onderwijs arrangementen aan in samenwerking met de Parkschool. Om in aanmerking te komen voor dit arrangement wordt er eerst in een groot overleg gekeken waar de behoefte van het kind ligt. Mocht hier uit voort komen dat het kind behoefte heeft aan deze samenstelling kan het kind op de locaties van Autismecentrum 2Play een combinatie van zorg en onderwijs krijgen. Het onderwijs wordt dan aangeboden door de begeleiders in combinatie met de leerkracht van de Parkschool die op verschillende dagen in de week aanwezig is op de locaties van Autismecentrum 2Play. In samenspraak met de ouders wordt gekeken naar de belastbaarheid van het kind en de mogelijkheden die er zijn. Op deze manier kan er onderwijs op maat aangeboden worden. Het is dan ook mogelijk om op verschillende niveaus met verschillende vakken bezig te zijn.

Vakantie opvang
Locatie: Henry Dunantweg 5 Alphen aan den Rijn
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:45 uur tot 14:45 uur
Woensdag van 8:45 uur tot 12:30 uur.
Schoolvakanties regio Midden Nederland

Autismecentrum 2Play start vakantie opvang waar (schoolgaande) kinderen tijdens de schoolvakanties naar toe kunnen. Binnen deze setting staan sociale interactie en rust centraal. Aandacht gaat naar de sociale vaardigheden, jezelf vermaken, ontspanning, prikkelverwerking en ontladen.
De vakantie weken worden aangehouden aan de hand van de regio Midden Nederland. Het gaat om alle schoolvakanties in het jaar.
Er is plek voor 2 groepen van maximaal 5 kinderen. Afhankelijk van de aanmeldingen zal er gekeken worden naar een samenstelling. Op basis van de gegevens uit het intakeformulier wordt een inschatting gemaakt. Na een aanmelding zal er samen met de ouder een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) ingevuld worden. Hiermee worden eventuele gedragsrisico’s in kaart gebracht. Voor de vakantiegroepen is het een eis dat het kind verkeersveilig is.
Vragen over de vakantiegroep of een aanmelding kan via info@centrum2play.nl