Aanbod

De kinderen bij Autismecentrum 2Play hebben bijna allemaal een diagnose binnen het autismespectrum stoornis in combinatie met een normaal tot hoog IQ en zijn tussen de 6 en 18 jaar oud.

Zorg-onderwijs arrangement
Locatie: Utrechtstraat 2 en Henry Dunantweg 5 in Alphen aan den Rijn
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:45 uur tot 14:45 uur
Woensdag van 08:45 uur tot 12:30 uur.

Wij bieden zorg-onderwijs arrangementen aan in samenwerking met de Parkschool/Parkcollege van Horizon.
Om in aanmerking te komen voor deze zorg-onderwijs combinatie is er eerst een groot overleg nodig waarin gekeken wordt naar welke behoefte en wensen er zijn. Mocht hier uit voort komen dat het kind behoefte heeft aan deze samenstelling kan het kind op onze locaties een combinatie van zorg en onderwijs krijgen.
Het onderwijs wordt aangeboden door de leerkrachten die gedurende de week bij ons op locatie aanwezig zijn. Mocht er een reden zijn waarom het niet haalbaar is dat een leerkracht het onderwijs geeft, zal dit door de begeleiders gedaan worden.

In samenspraak met de ouders wordt gekeken naar de belastbaarheid van het kind en de mogelijkheden die er zijn. Op deze manier kan er onderwijs op maat aangeboden worden. Het is dan ook mogelijk om op verschillende niveaus met verschillende vakken bezig te zijn.

Wij werken in verschillende settingen. Zo wordt er begeleiding gegeven op onze locaties in een één op één, één op twee, twee op twee en twee op vier setting.
Het is ook mogelijk om begeleiding op school te krijgen en begeleiding in de thuissituatie.

Vakantie opvang
Locatie: Henry Dunantweg 5 Alphen aan den Rijn
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:45 uur tot 14:45 uur
Woensdag van 8:45 uur tot 12:30 uur.
Schoolvakanties regio Midden Nederland

Autismecentrum 2Play start vakantie opvang waar (schoolgaande) kinderen tijdens de schoolvakanties naar toe kunnen. Binnen deze setting staan sociale interactie en rust centraal. Aandacht gaat naar de sociale vaardigheden, jezelf vermaken, ontspanning, prikkelverwerking en ontladen.
De vakantie weken worden aangehouden aan de hand van de regio Midden Nederland. Het gaat om alle schoolvakanties in het jaar.
Er is plek voor 2 groepen van maximaal 5 kinderen. Afhankelijk van de aanmeldingen zal er gekeken worden naar een samenstelling. Op basis van de gegevens uit het intakeformulier wordt een inschatting gemaakt. Na een aanmelding zal er samen met de ouders een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) ingevuld worden. Hiermee worden eventuele gedragsrisico’s in kaart gebracht. Voor de vakantieopvang is het een eis dat het kind verkeersveilig is.
Vragen over de vakantieopvang of een aanmelding kan via info@centrum2play.nl